Medlemskap

Att bli & vara medlem.

Föreningslivets fördelar

Det finns många fördelar med att vara medlem i en intresseorganisation eller förening.  Förutom gemenskap med likasinnade medlemmar finns möjligheter att deltaga på föreningens aktiviteter som träffar och evenemang speciellt för medlemmarna.

Vi håller förnärvarande på att ta fram ett nytt system för medlemskap, därav kan man i nuläget ej teckna medlemskap.

  • Medlem

    Som fullt betalande medlem har du rösträtt på föreningens årsmöten. För att äga en rösträtt på årsmöte ska medlemsavgiften vara betald senaste 24 timmar innan mötets start.Som medlem kan man förvänta sig medlemsbrev och utskick om erbjudanden till medlems & volontärträffar.

    Medlemsavgiften är sedan tidigare 100:- (SEK) per kalenderår.

  • Stödmedlem

    Som stödmedlem betalar man stödmedlemsavgiften men har ej rösträtt på årsmöten. Avgiften för stödmedlem är sedan tidigare 50:- (SEK) per kalenderår.