OM OSS

Pride Skaraborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för bättre livssituation och rättigheter för utsatta grupper i samhället med grund i HBTQ-rörelsen. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck i samhället och verka för allas lika värde genom att samordna och arrangera Skövde Pridefestival, en konst- och kulturfestival. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppnare samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, kultur, social status och/eller möjlighet att delta i samhällets aktiviteter.

Skövde Pridefestival är en kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQ -personer och andra utsatta grupper samt för alla som stöttar och känner sig delaktiga i dessa värderingar som verkar för allas lika värde och ökad jämlikhet i samhället. Festivalen är till för att lyfta upp normkritik och verka för en positiv samhällspåverkan. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en kraft för positiv förändring lokalt och globalt.


 

Christian Kinnunen, 

Utbildad ordningsvakt och väktare, just nu verksam inom produktion av medicinteknisk utrustning samt kollektivtrafiken. Christian besitter mångåriga erfarenheter av föreningsverksamhet bland annat som vice ordförande, ledamot & valberedning i tidigare föreningar. Inom Stockholm Pride har Christian arbetat med ledning, säkerhet, logistik samt inom musik med VIP & Loge.

Christians ansvarsområden inom Skövde Pride är utöver styrelseuppdraget säkerhet & logistik.

Intressen: Hälsa & Fitness, Modelljärnväg, Kyrkokören , fordon & fotografering.

Maria Jern, 

Kommunpolitiker i Falköping. I föreningen ansvarar Maria främst för våra föreläsare, invigningstalare m.m. Hon är även pressansvarig samt har delansvar för sociala medier samt säkerhet.

Maria har mångårig erfarenhet i priderörelsen. Hon satt i ledningsgruppen för Regnbågsparken under West Pride med säkerhetsansvar 2013. Hon har varit långtidsvolontär under Stockholm Pride. Sedan 2015 har hon suttit i Ledningsgruppen för Pridehouse. Från och med i år har Maria gruppledaransvar för säkerheten på Pridehouse under Stockholm Pride.

Intressen: Familjen – varma, bullriga, underbara. Samhällsdebatt. Musik. Skog och vatten.

Det är Maria som media kontaktar gällande frågor rörande föreningen Pride Skaraborg och föreningens evenemang Skövde Pridefestival. Kontaktuppgifter enligt nedan:

0703718587 | skovdepride@gmail.com

Kristina Häggblom,

Max Printzell, 

Oscar Nilsson, 

Louise Jern, 

Oliver Meyner,