Pride Skaraborg logotyp

Pride Skaraborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för bättre livssituation och rättigheter för utsatta grupper i samhället med grund i HBTQ-rörelsen. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck i samhället och verka för allas lika värde genom att samordna och arrangera Skövde Pridefestival, en konst- och kulturfestival. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppnare samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, kultur, social status och/eller möjlighet att delta i samhällets aktiviteter.

Skövde Pridefestival är en kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQ -personer och andra utsatta grupper samt för alla som stöttar och känner sig delaktiga i dessa värderingar som verkar för allas lika värde och ökad jämlikhet i samhället. Festivalen är till för att lyfta upp normkritik och verka för en positiv samhällspåverkan. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en kraft för positiv förändring lokalt och globalt.

Sarah Fagerström, ordförande

Folkhälsovetare med en filosofie kandidatexamen i folkhälsovetenskap samt en påbörjad master inom socialt arbete. Då hon fick anställning på Skövde kommun som folkhälsostrateg och projektledare så pausade hon studierna för att fokusera på arbetet. Sarah har även varit aktiv medlem i Tjejjouren Elina och har arbetat som volontär på Stockholm Pride.  

Intressen: Träning, genusfrågor, social och psykisk hälsa/ohälsa, samt allt som är Science Fiction och Fantasy-relaterat.

Sarah av Fotogruppen

Anna Johansson, vice ordförande och föreningens grundare

Hälsovetare med filosofie kandidatexamen i biomedicin och påbörjad master. Arbetar som hälsorådgivare sedan 2008. Har tidigare varit engagerad i Barnfonden, arbetat som projektledare på Kommunalförbundet, tagit floristexamen och arbetat med försäljning.

Intressen: Hälsa, medicin -och idéhistoria, musik och världskultur.

Anna Johansson av Fotogruppen

Maria Jern, styrelseledamot

Kommunpolitiker i Falköping. I föreningen ansvarar Maria främst för våra föreläsare, invigningstalare m.m. Hon är även pressansvarig samt har delansvar för sociala medier och för säkerhet.
Maria har mångårig erfarenhet i Priderörelsen. Hon satt i ledningsgruppen för Regnbågsparken under West Pride med säkerhetsansvar 2013. Hon har varit långtidsvolontär under Stockholm Pride. Sedan 2015 har hon suttit i Ledningsgruppen för Pridehouse. Från och med i år har Maria gruppledaransvar för säkerheten på Pridehouse under Stockholm Pride.

Intressen: Familjen – varma, bullriga, underbara. Samhällsdebatt. Musik. Skog och vatten.

Det är Maria som ni i media kontaktar om ni vill ha svar på frågor rörande Skövde Pride. Ni når henne på:
0703718587
maria.e.jern@gmail.com

Maria Jern av Fotogruppen

Iren Ullström, sekreterare

Legitimerad sjuksköterska anställd på ortopeden SkaS Skövde som tidigare läst juridik. Iren är huvudansvarig för sjukvårdsvolontärer inom Skövde Pride. 

Intressen: Skriva, rättvisa, hälsa, djur och natur.

Iren av Fotogruppen

Christian Kinnunen, styrelseledamot

Ordningsvakt och erfarenheter av föreningsverksamhet bland annat som vice ordförande, ledamot & valberedning i tidigare föreningar. Vidare är Christian aktiv inom Polisens Volontärer sedan 2008, många år inom Stockholm Pride där Christian arbetat med ledning, säkerhet, logistik samt inom musik med VIP & Loge.

Christians ansvarsområden inom Skövde Pride är Säkerhet, Logistik.

Intressen: Hälsa & fitness, Cykling & Friluftsliv och naturligtvis meka med bilen och bistyling.

Christian Kinnunen av Fotogruppen

 

Alexander Milton, styrelseledamot

Spelutvecklare och utbildad programmerare. Tidigare VD för Skövdebaserade spelstudion Mostly Harmless Games och projektkoordinator i Swedish Game Awards. Föreläser om allt från spelutveckling till entreprenörskap, skriver stundom för Skaraborgs Allehanda samt arbetar som lärare i spelutveckling för Folkuniversitetet och högskolan i Skövde.

Intressen: Löpning, skrivande, djur, spel och teknik.

 

Oscar Nilsson, styrelseledamot