HEM

Vilka vi är – Vad vi står för

  1. Skövde Pridefestival är en konst och kulturfestival för alla.
    Syftet med festivalen är att synliggöra mångfald av uttryck i samhället och verka för allas lika värde, delaktighet, gemenskap och trygghet. Genom Skövde Pridefestival skapas trygga mötesplatser för diskussion, normkritik, samtal, ställningstagande, reflektion & samhällspåverkan.

2. Vi uppmuntrar genom festivalen ett öppnare samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, kultur, social status och funktionalitet. Syftet med festivalen är att höja kunskapsläget när det gäller HBTQ-frågor, sexuell hälsa och jämlikhet. Festivalen är öppen och tillgänglig för alla Målet är att besökarna i allmänhet och dessa grupper i synnerhet ska känna ökad samhörighet, gemenskap och acceptans.

3. Vi lyfter dessa frågor och verkar för dessa mål genom festivalens programpunkter: Konst och kultur, musik, föreläsningar, workshops, skapande, samtalsgrupper och utställningar. Festivalen är en trygg mötesplats som ger kraft och mod till positiv samhällsutveckling.

4. Skövde Pridefestival är ett varumärke som tillhör föreningen Pride Skaraborg. Föreningen Pride Skaraborg är partipolitiskt och religiöst obundna, det är vi som arrangerar Skövde Pridefestival & den tillhörande paraden sedan 2015 i Skaraborg.

5. Utöver vår festival engagerar vi region Skaraborg med året-runt-aktiviteter, vi ingår i VGR Projekt för samhällsutveckling i  HBTQ-frågor och samverkar med lokala aktörer för ett expanderande Skaraborg med förståelse, öppenhet & kunskap för hbtq.

Skövde Pridefestival 2019 – 27-28 September.


FÖLJ OSS!