Ståndpunkt & Värderingar

Pride_skaraborg_logotype

Vilka vi är – Vad vi står för

  1. Skövde Pridefestival är en konst och kulturfestival för alla.
    Syftet med festivalen är att synliggöra mångfald av uttryck i samhället och verka för allas lika värde, delaktighet, gemenskap och trygghet. Genom Skövde Pridefestival skapas trygga mötesplatser för diskussion, normkritik, samtal, ställningstagande, reflektion & samhällspåverkan.

2. Vi uppmuntrar genom festivalen ett öppnare samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, kultur, social status och funktionalitet. Syftet med festivalen är att höja kunskapsläget när det gäller HBTQ-frågor, sexuell hälsa och jämlikhet. Festivalen är öppen och tillgänglig för alla Målet är att besökarna i allmänhet och dessa grupper i synnerhet ska känna ökad samhörighet, gemenskap och acceptans.

3. Vi lyfter dessa frågor och verkar för dessa mål genom festivalens programpunkter: Konst och kultur, musik, föreläsningar, workshops, skapande, samtalsgrupper och utställningar. Festivalen är en trygg mötesplats som ger kraft och mod till positiv samhällsutveckling.

4. Skövde Pridefestival är ett varumärke som tillhör föreningen Pride Skaraborg. Föreningen Pride Skaraborg är partipolitiskt och religiöst obundna, det är vi som arrangerar Skövde Pridefestival & den tillhörande paraden sedan 2015 i Skaraborg.

5. Utöver vår festival engagerar vi region Skaraborg med året-runt-aktiviteter, vi ingår i VGR Projekt för samhällsutveckling i  HBTQ-frågor och samverkar med lokala aktörer för ett expanderande Skaraborg med förståelse, öppenhet & kunskap för hbtq.

Våra värderingar – Värdegrunder

1 § Föreningen Pride Skaraborg ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2 § Föreningen Pride Skaraborg arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.

3 § Föreningen Pride Skaraborg solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda och mening som Pride Skaraborg.

4 § Föreningen Pride Skarborg är öppen för alla som delar ovanstående värderingar.

Bakgrund

Pride Skaraborg är en del av en global rörelse där pridefiranden på olika sätt används för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter.

En rörelse med ett gemensamt ursprung i kravallerna vid Stonewall Inn i New York 1969, då hbtq-personer manifesterade stolthet och gemenskap genom att sätta sig upp emot en trakasserande polis.

Kampen för frigörelse och för  jämlikhet för hbtq-personer har firats i Stockholm i olika former sedan 1979 då den första frigörelseveckan arrangerades av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), sedan dess har Pride-rörelsen växt sig allt starkare runt om i hela Sverige.

Pride Skaraborg är en fristående ideell organisation som grundades 2015, detta med anledning av den starka avsaknaden av en organisation som aktivt arbetar för HBTQ-personer och som visar att vi behövs för att utveckla det svenska samhället till ett acceptabelt samhälle oavsett sexuell läggning, könstillhörighet, etnicitet.