GDPR & Datalagring

(GDPR) är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018, vilken ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Styrelsen för Pride Skaraborg anser att du skall känna dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras, och vi är transparenta med vilken information som samlas in, behandlas, sparas och delas.

Den nya lagen innebär att du som medlem har ett antal rättigheter, bland annat kan du beställa hem ett utdrag med vilka uppgifter vi har sparat om dig, eller be att få dina uppgifter raderade. Kontakta oss då gärna på skovdepride(snabel-a)gmail.com.

Utdraget på de uppgifter vi lagrat sänder vi via e-post. Om du inte redan har en e-postadress registrerad hos oss så återkom gärna med den! ­Endast medlemmar som begär att få sina personuppgifter raderade vid eller efter utträde ur föreningen tas bort ur systemet.

Sidan senast uppdaterad 2019-03-21