Ställ ut i PridePark 2019

PridePark 2019 kommer vara beläget på nyrenoverade Hertig Johans Torg

Ännu finns möjlighet för er verksamhet att ställa ut i PridePark 2019.

Vi har fortfarande ett fåtal platser kvar att erbjuda organisationer, företag & föreningar att hyra in sig på vid intresse om att ställa ut sin verksamhet och berätta mer kring ens verksamhet, ställningstagande och arbetet HBTQ-frågor och integration av HBTQ-personers rättigheter och synlighet i den dagliga produktionen.

För att vi ska kunna godkänna er ansökan vill vi att ni redogör kortfattat vad ni inom er verksamhet aktivt arbetar med vad gäller HBTQ – frågor och mänskliga rättigheter. Vi har uppmärksammat att det ofta pratas om att det är så självklart att alla oavsett läggning och könstillhörighet ska vara välkomna ”till vår arbetsplats” eller förening. Men verkligheten ter sig inte allt för sällan som en helt annan. Undertecknad tar då och då emot meddelanden kring hur man blivit oriktigt behandlad och bemött för att man exempelvis kommit ut på sin arbetsplats, hur man blir psykiskt, fysiskt utfryst och mobbat på arbetsplatsen, föreningen eller organisationen man är involverad i. För att bryta dessa negativa spiraler inom verksamheter och främja för en öppen och positiv attityd oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnicitet vill vi se vad just ni aktivt arbetar med frågorna kring HBTQ i era verksamheter.

Att ställa ut i PridePark handlar alltså inte om att bara ställa ut sin verksamhet som ett skyltfönster i en positiv miljö. Att ställa ut hos oss i PridePark är ett ansvarstagande och ska ses som kompletterande moment till er ordinarie HBTQ-inriktade arbete på er arbetsplats, förening/ organisation.

För att göra er anmälan som utställare följer ni länken nedan.
Vi ser att ni inkommer med er anmälan snarast möjligen.
Väl mött
/ Hälsningar Chris Kinnunen
Ordförande med styrelsen för Pride Skaraborg

TA MIG TILL UTSTÄLLARANMÄLAN HÄR.