Pride Skaraborg I Falköping.

Idag deltog representanter från vår förening Pride Skaraborg under ett event med politik under namnet demokratidagen riktat till Falköpings 9:e klassare. Vi fanns på plats liksom andra föreningar och deltog i samtal med ungdomar, vi talade kring HBTQ inriktad verksamhet i Skaraborg.

Det framgår tydligt av dagens deltagande att många saknar verksamhet i HBTQ sammanhang i Falköping. Detta tar vi med oss i planering för vår verksamhet framledes.

Föreningens deltagande i dagens event för ungdomar ligger inom föreningens ram för årets verksamheter där vi riktar in oss på lokala event i Skaraborg där man önskar och ser till behovet av HBTQ-inriktad verksamhet.

Vi vill passa på att tacka för ett trevligt evenemang och dagen bjöd på många intressanta samtal med deltagande ungdomar.