FÖRELÄSARE – Marcus Gustavsson: Att utmana heteronormen

 

Sociala normer är underförstådda förväntningar på människor utifrån exempelvis kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Heteronormen innebär en underförstådd förväntning på att alla människor är heterosexuella. Heteronormen sårar, skadar och diskriminerar HBTQ-personer. Därför måste den utmanas.

Föreläsningen sätter in heteronormen i en historisk kontext för att vi ska förstå varför den är så stark i samhället. Den ger också kunskaper för att kunna utmana heteronormen.

Föreläsare är Marcus Gustavsson, f.d. ordförande för West Pride och med ett mångårigt engagemang i antidiskrimineringsfrågor.

Missa inte föreläsningen kl. 12.30 i föreläsningstältet på Hertig Johans torg den 30 september.