PRIDE 2017 ÄR ÖVER!

Tillsammans har vi gjort Skövde Pridefestival för tredje gången! Ett stort tack till alla som slöt upp till paraden, besökte oss på torget eller på annat sätt var med oss och stod upp för HBTQIA personers rättigheter. Det kändes särskilt betydelsefullt att få vara tillsammans, starka i varandra, när andra går samman för att göra oss och andra illa. I år fick vi möjlighet att lyfta två områden lite extra som behöver synliggöras mer, Bisexuella/Queera/Pansexuella och deras livsvillkor samt unga hbtqia-personer och ungas delaktighet.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt stödjer föreningen Pride Skaraborgs arbete, ni är många och så viktiga. Särskilt tack till Åsa Vlk på Clarion för att du öppnar upp hotellet som ett andra hem för oss och våra gäster under festivalen och servar oss med lokaler och fika under året. Till Skövde kommun som stödjer oss inte bara ekonomiskt utan också har visat på att det finns en stor vilja och drivkraft att göra mer och förändra Skövde till det bättre för alla. Till gänget på Inexchange som fixar det vi själva inte kan och som ger föreningen trygghet genom att ända sen start stötta oss både praktiskt och ekonomiskt. Till Stefan Sörum på RingUp som erbjudit så mycket hjälp och gjort vårt arbete så mycket smidigare och säkrare.Till Medborgarskolan som på kort tid gjort väldigt mycket för en bättre upplevelse både för oss och för er besökare. Ni är fina allierade och syskon i kampen och vi är glada att ha er med.

Tack till alla föreläsare, invigningstalare och artister, både nya och veteraner som förgyllt helgen med er kunskap, erfarenhet, glitter och glädje. Och en stor applåd till våra volontärer som är klistret som håller ihop hela evenemanget, en ständig påminnelse om vilka vi kämpar för och som erbjuder en befriande kamratskap när det är stressigt och tufft.

Vi klädde Skövde i regnbågens färger och festivalen sken av glädje och gemenskap. Men vi glömmer inte bort de personer som av olika anledningar inte kan eller vågar vara med oss. De som måste gömma alla spår av sitt deltagande och sitt sanna jag innan de går hem. De som kommer tillbaka till en tuff vardag av diskriminering och förtryck, ensamhet och utsatthet. Det är för er vårt engagemang brinner starkast. Vi uppmanar därför er som deltar under pride att vara lika goda allierade alla andra dagar så vi enligt årets tema TILLSAMMANS kan göra mer!

// Pride Skaraborgs styrelse


 


SKÖVDE PRIDEFESTIVAL

Skövde Pridefestival är en konst och kulturfestival för alla. Syftet med festivalen är att synliggöra mångfald av uttryck i samhället och verka för allas lika värde, delaktighet, gemenskap och trygghet. Genom Skövde Pridefestival skapas trygga mötesplatser för diskussion, normkritik, samtal, ställningstagande, reflektion och samhällspåverkan. Vi uppmuntrar genom festivalen ett öppnare samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, kultur, social status och funktionalitet. Syftet med festivalen är att höja kunskapsläget när det gäller HBTQ-frågor, sexuell hälsa och jämlikhet. Festivalen är öppen och tillgänglig för alla, men under årets festival läggs extra fokus på grupperna transpersoner, barn och unga. Målet är att besökarna i allmänhet och dessa grupper i synnerhet ska känna ökad samhörighet, gemenskap och acceptans. Vi lyfter dessa frågor och verkar för dessa mål genom festivalens programpunkter: Konst och kultur, musik, föreläsningar, workshops, skapande, samtalsgrupper och utställningar. Festivalen är en trygg mötesplats som ger kraft och mod till positiv samhällsutveckling.

NYHETER

PARADVÄG 2017

Skövde Pride 2017 års paradväg startar som tidigare år på Heden, P4, där vi och våra volontärer kommer möta upp alla er som ska gå i paraden och hjälpa er till rätt plats i ledet. Vårt studieförbund Medborgarskolan ser till att vi får härlig stämning genom bandet Vilde Hilding som spelar livemusik under uppsamlingen! Vill ni vara med i paraden med er förening/arbetsplats/annan organisation men har inte anmält er? Se då till att göra det HÄR innan den 27e september! Vi räknar med att uppsamlingen tar ca 45 minuter. Vi kommer tyvärr inte vänta längre än till 16.45 om de som infunnit sig i tid är på plats i ledet och redo att gå! Se därför till att infinna er vid 16.00 eller strax därefter för att inte missa paradstarten (eller det roliga som händer under den!). Om vi blir färdiga innan 16.45 så avgår vi tidigare. Starttiden är alltså preliminär. Av trafiksäkerhetsskäl (de tillfälliga bussterminalerna utanför Kulturhuset) lades paradvägen om av Polismyndigheten och den blev därmed kortare än vad vi planerat för initialt – vi ber om förståelse för detta då säkerheten alltid går först! Nu ser vi fram emot att se er alla samlade på Heden om en vecka! Är ni taggade? Det är vi! Hjälp oss att skapa optimal stämning genom att spela egen musik, ha med visselpipor eller vad ni anser skulle bidra till en toppenfeeling i... read more

Pride UNG med Nyeport, Normkit och Ungdomsforum!

Pride Skaraborg presenterar med glädje söndagen den 1 oktober som Pride UNG – en dag med extra fokus på unga i Skövde och Skaraborg! Dagen arrangeras i samarbete med Nyeport, som är HBTQ-certifierade och som under årets alla dagar jobbar med frågor som rör unga och HBTQ. I år skapar de TILLSAMMANS med Pride Skaraborg, Normkit och Ungdomsforum Pride UNG! Nedan kan ni läsa om aktiviteterna de håller i.   Normkritiskt samtal med NormKit En norm kan ses som en oskriven regel. Det finns normer som kan vara bra att ha som t.ex. att en står i kö när en t.ex. handlar. Men det finns även normer som förtrycker människor och de är de normerna vi i NormKit vill synliggöra så att det kan ske en förändring. Företaget NormKit är ett UngDriveföretag som har skapats av Lova Linde och Sara Kardirsson. Lova och Sara säljer föreläsningar om normkritik, med ambitionen att bidra till ett samhälle där en accepterar sina medmänniskor, och var och en känner sig trygg och inkluderad. Normkits föreläsning och samtal hålls i föreläsningstältet på Hertig Johans torg kl. 12.00 den 1 oktober.     Skövde ungdomsforum äger tältet! Ungdomsforum tar och gör plats i tältet för dig som är ung och intresserad av att påverka. Ungdomsforum är härligt gäng drivna ungdomar som brinner för demokrati och påverkan! Vår målgrupp är unga i Skövde mellan 13-25 år och vi träffas för att diskutera och påverka Skövde och hur det ska se ut här både nu och i framtiden. Vi tycker att unga är medborgare precis som alla andra, att man ska sluta se unga som en homogen... read more

FÖRELÄSARE – Marcus Gustavsson: Att utmana heteronormen

  Sociala normer är underförstådda förväntningar på människor utifrån exempelvis kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Heteronormen innebär en underförstådd förväntning på att alla människor är heterosexuella. Heteronormen sårar, skadar och diskriminerar HBTQ-personer. Därför måste den utmanas. Föreläsningen sätter in heteronormen i en historisk kontext för att vi ska förstå varför den är så stark i samhället. Den ger också kunskaper för att kunna utmana heteronormen. Föreläsare är Marcus Gustavsson, f.d. ordförande för West Pride och med ett mångårigt engagemang i antidiskrimineringsfrågor. Missa inte föreläsningen kl. 12.30 i föreläsningstältet på Hertig Johans torg den 30... read more